Sóstói út 53. I. kötet (2010)
vissza
KÖNYVAJÁNLÓ:

Sóstói út 53. Egy elvetélt (köz)élet. Családi és történelmi kordokumentum I. címmel jelent meg Dr. Balla István Személyes történelem. Így láttam… Így emlékezem… Ez a véleményem c. könyve, lánya, Dr. Kollárné Balla Anna gondozásában. A vaskos kötet olyan ember visszaemlékezéseit tárja az olvasó elé, aki 34 éves koráig aktívan részt vett Nyíregyháza közigazgatásában, s akinek pályája – sok más, addig a helyi és az országos közigazgatásban dolgozó sorstársával együtt – 1945-ben lezárult. Vétkük az volt, hogy a háború előtti rendszer tisztviselői voltak, akik egy-egy község vagy város felvirágoztatásáért tevékenykedtek, miközben a lakók minden ügyét-baját a vállukon cipelték. Ezek a magasan képzett, jogvégzett emberek egyik napról a másikra állástalanná, kisemmizetté, meghurcoltakká váltak, miközben munkanélküliként vagy alkalmi kisegítő munkából kellett eltartaniuk a családjukat. Dr. Balla István a Nyíregyházát hosszú éveken át irányító Bencs László polgármester unokája, de édesapja, nagybátyja és sógora is tevékenykedett a város polgármestereként. A kötet – melyet 1983-tól haláláig, 1989 novemberéig írt – elsősorban visszaemlékezés, amely nagyobb részt az 1945 előtti időkbe kalauzolja el az olvasót, de néhány fejezetben érinti az 1956-os eseményeket, illetve a rendszerváltozás előtti éveket is. E mű olyan kordokumentum, amely nemcsak a nyíregyházi olvasóknak érdekes, hanem mindazoknak, akik érdeklődnek a magyar történelem iránt, amely egy ember személyes élményei, családjának sorsa nyomán bontakozik ki.

Dr.Révay Valéria (Műsorkalauz 2010. május)

Elérhető a Magyar Elektronikus Könyvtárban:http://mek.oszk.hu/12000/12044/